Privacy policy 

Beste klanten en bezoekers,

S&D BOETIEK BVBA draagt de veiligheid van uw persoonsgegevens en privacy bijzonder hoog in het vaandel.

In het kader van GDPR (General Data Protection Regulation) -in het Nederlands: Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG)- is ook S&D BOETIEK BVBA gebonden aan de regels die opgelegd worden ter bescherming en verwerking van uw persoonsgegevens. Deze regels worden op vrijdag 25 mei 2018 van kracht.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door S&D BOETIEK BVBA, Suikerrui 17-19 te 2000 Antwerpen (antwerp@silviusdruon.com) voor de afhandeling van uw betaling, de levering van goederen en diensten, de organisatie van activiteiten / voorstelling van onze producten (direct marketing) en op basis van de wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld in het kader van de wetgeving rond het voorkomen van witwassen van geld.

Indien u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via antwerp@silviusdruon.com.

Via dit e-mailadres kunt u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen om ze over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u via onderstaande link.